ترانزیستور چیه ؟

تب‌های اولیه

پرسش ها10
تعداد دفعات مجاز3
زمان دسترسیهمیشه
حدنصاب نمره90 %
بازگشت به عقب پرسشدارد
Start کوئیز