کوئیز شماره یک : مبانی شبکه

تب‌های اولیه

پیوستاندازه
PDF icon network bases.pdf508.8 KB
پرسش ها6
تعداد دفعات مجاز2
زمان دسترسیهمیشه
حدنصاب نمره83 %
زمان0:07:00
بازگشت به عقب پرسشدارد
Start کوئیز