معرفی چرخ دنده های NetRobic ، شیوه کار و مباحث فنی مرتبط