ربات کارگر ساختمانی

طراحی ربات های کارگر با الهام از موریانه

ربات کارگر با الهام از موریانه

یک ناوگان از کارگر ساختمانی رباتیک را تصور کنید که بطور مستقل و بدون نظارت و یا تعیین وظیفه خاصی می توانند ساختمان بسازند . محققان بخش مهندسی و علوم کاربردی در دانشگاه هاروارد و مهندسی الهام بیولوژیکی (BIE) از موسسه Wyss در هاروارد و دانشگاه کمبریج نوعی خاص از کارگران رباتیک را طراحی نمودند . مهندسان این ربات ها را با الهام از ملیون ها موریانه ای که بدون نقشه و طرح اولیه خاک ریزی پیچیده را با ذرات خاک با همکاری هم می سازند ، طراحی کرده اند .

محققان می گویند اعضای کلونی از نشانه های یکدیگر و محیط اطرافشان برای پیشبرد پروژه ساختمانی کمک می گیرند . ما فهمیدیم  این حشرات کوچک قادرند چیزهای باور نکردنی بسازند که واقعا باید گفت بی نظیره ! Read more about طراحی ربات های کارگر با الهام از موریانه