سنسور های نرم افزار solidworks

انواع سنسورھایی که میتونید در ورژن 2009 سالید در سرویس پک اولش ببینید در سه نوع ھست که ھمونطور که در شکل روبرو که از درخت طراحی گرفته شده می بینید نمونه ھایی از این سنسورھا به ترتیب زیرند :

سنسور جرم – سنسور حجم – سنسور مرکز جرم – سنسور اندازه – سنسور سطح و ...

اطلاعات مقاله
نام نویسنده یا مترجم: 
زهره دارابیان
امتیاز مقاله از دید ما: 
2
تاریخ انتشار: 
سال 88
تعداد صفحات: 
4
زبان: 
فارسی/Fa
حجم: 
202K
فرمت فایل: 
pdf
سطح علمی مقاله: 
امتیاز کاربر: 
2.12
 
نسخه کاربران سطح پایین: 
دانلود مقاله: 
مناسب برای::