رباتیک صنعتی

بهترین متد بهینه سازی خودکار کنترلر PID برای سیستم های صنعتی

Optimal-tuning PID control for industrial systems

 

بهترین متد بهینه سازی خودکار کنترلر PID برای سیستم های صنعتی

 

Three optimal-tuning PID controller design schemes are presented for industrial control systems in this paper. They are timedomain optimal-tuning PID control, frequency-domain optimal-tuning PID control and  multiobjective optimal-tuning PID control. These schemes can provide optimal PID parameters so that the desired system specifications are satisfied even in case where the system dynamics are time variant or the system operating points change. They are applied to three industrial systems, a hydraulic position control system, a rotary hydraulic speed control system and a gasifier, respectively. r 2001 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Read more about بهترین متد بهینه سازی خودکار کنترلر PID برای سیستم های صنعتی

اطلاعات مقاله
نام نویسنده یا مترجم: 
G.P. Liua, S. Daleyb
امتیاز مقاله از دید ما: 
5
Average: 5 (1 vote)
سطح علمی مقاله: 
زبان: 
2
فرمت فایل: 
1
تعداد صفحات: 
10
حجم: 
520k
تاریخ انتشار: 
2001
مناسب برای:: 

یک متد بهینه سازی خودکار کنترلر های PID

این مقاله در خصوص بهبود و توسعه شیوه زیگلر نیکولز جهت بهینه سازی کنترلر های pid نوشته شده Read more about یک متد بهینه سازی خودکار کنترلر های PID

اطلاعات مقاله
نام نویسنده یا مترجم: 
Chanchal Deya, Rajani K. Mudib
امتیاز مقاله از دید ما: 
5
Average: 5 (1 vote)
سطح علمی مقاله: 
زبان: 
2
فرمت فایل: 
1
تعداد صفحات: 
14
حجم: 
1M
تاریخ انتشار: 
2009
مناسب برای:: 

برش لیزر laser-cutting چیست ؟

برش لیزر یک مرحله مفید ساخت برای برش انواع مختلف مواد شامل کاغذ ، چوب ، پلاستیک و فلزات به وسیله گداختن و ذوب ماده در مسیر یک پرتو است . برش لیزری اصولا ً توسط تولیدکنندگان برای برش قطعات فلز و پلاستیک استفاده می شود . Read more about برش لیزر laser-cutting چیست ؟

اطلاعات مقاله
نام نویسنده یا مترجم: 
زهره دارابیان
امتیاز مقاله از دید ما: 
3
Average: 3 (1 vote)
سطح علمی مقاله: 
زبان: 
1
فرمت فایل: 
1
تعداد صفحات: 
5
حجم: 
567.1K
تاریخ انتشار: 
سال 88
دانلود مقاله: 
نسخه کاربران سطح پایین: 
مناسب برای:: 

فاکتورهای بازوهای صنعتی

یک صفحه درباره فاکتورهای تعیین کننده ربات صنعتی خلاصه و مفید Read more about فاکتورهای بازوهای صنعتی

اطلاعات مقاله
نام نویسنده یا مترجم: 
زهره دارابیان
امتیاز مقاله از دید ما: 
2
Average: 2 (1 vote)
سطح علمی مقاله: 
زبان: 
1
فرمت فایل: 
1
تعداد صفحات: 
1
حجم: 
307.79K
تاریخ انتشار: 
سال 88
دانلود مقاله: 
نسخه کاربران سطح پایین: 
طبقه بندی مقالات: 
مناسب برای:: 

رباتیک صنعتی - درجات آزادی چیست ؟

درجات آزادی ربات به زبانی شیوا و روان ، ترجمه ای از کتاب : Introduction to Robotics : Analysis , Systems , Applications

معرفی بر رباتیک مشتمل بر تحلیل ها ، سیستم ها و کاربرد ها Read more about رباتیک صنعتی - درجات آزادی چیست ؟

اطلاعات مقاله
نام نویسنده یا مترجم: 
زهره دارابیان
امتیاز مقاله از دید ما: 
3
Average: 3 (1 vote)
سطح علمی مقاله: 
زبان: 
1
فرمت فایل: 
1
تعداد صفحات: 
3
حجم: 
327K
تاریخ انتشار: 
سال 88
دانلود مقاله: 
نسخه کاربران سطح پایین: 
طبقه بندی مقالات: 
مناسب برای::