پردازش تصویر

ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

ماشین بینایی و تصاویر دیجیتالی Read more about ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی

نام نویسنده یا مترجم: 
محمد حسین وفادار
امتیاز کتاب از دید ما: 
3
Average: 3 (1 vote)
مناسب برای:: 
تاریخ انتشار: 
سال 88
تعداد صفحات: 
47
زبان: 
1
حجم: 
M
دانلود کتاب: 

پردازش تصاویر پزشکی

نام نویسنده یا مترجم: 
احسان سعادت نیا
امتیاز کتاب از دید ما: 
3
Average: 3 (1 vote)
مناسب برای:: 
موضوع کتاب: 
تاریخ انتشار: 
سال 88
تعداد صفحات: 
77
زبان: 
1
حجم: 
3.94M
دانلود کتاب: